Ngành Ngân hàng đang thể hiện sức mạnh từ cuối Q4.2023 cho đến nay, và ngành Bán lẻ cũng đã bắt đầu có những dấu hiệu mới, hãy chú ý ngành này sau dịp lễ Tết!

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *