Sau dữ liệu vĩ mô T1.2024, chỉ số sản xuất phục hồi mạnh trở lại, cùng với đó là FDI cũng tiếp tục tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Một tính hiệu tích cực sau suy thoái.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *