Ngành chứng đang dần dần thay đổi về cả quy mô lẫn cơ cấu kinh doanh, anh chị em khi lựa chọn cho mỗi chu kỳ cần phải theo dõi kỹ 3 yếu tố: Môi giới, Margin và Tự doanh. Video này sẽ hướng dẫn cách phân tích từng yếu tố.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *