Thông qua xu hướng của dòng tiền, nhóm ngân hàng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bùng nổ của dòng tiền, đặc biệt là STB, VPB, trong khi đó, ACB lại là cô phiếu có dấu hiệu vượt đỉnh, vậy chúng ta nên đánh giá cơ bản và chọn cổ phiếu như thế nào?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *