VNINDEX đứng trước 3 kịch bản quan trọng trong tương lai, chúng ta cần phải theo dõi để đưa ra những chiến lược cụ thể ứng với từng kịch bản này.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *