Nhìn vào bức tranh báo cáo tài chính Q3.2023 của ngành Ngân hàng, một điểm chung đáng lưu ý là hầu hết đều có nợ nhóm 3 & 4 tăng mạnh, lý do vì sao?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *