Báo cáo tài chính Q3.2023 của các doanh nghiệp ngành Chứng Khoán chủ yếu lợi nhuận đến từ mảng tự doanh và cho vay. Đặc biệt có vài DN có dư nợ cho vay tăng đột biến trong thời gian thị trường phục hồi.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *