Quan trọng nhất trong giao dịch là xác định được xu hướng, phải xác định được xu hướng mới tăng được tỷ lệ thành công!

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *