Thị trường tiếp tục duy trì xu hướng tăng nhưng đã đến giai đoạn chốt báo cáo tài chính, cân nhắc xem xét chốt và nắm giữ những mã nào?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *