Nước Ngoài bán ròng nhưng vẫn sẽ có vài ngành riêng biệt được họ quan tâm, nếu đang lên chiến lược gom cổ phiếu thì video này sẽ phù hợp với anh chị đang cầm tiền.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *