Trong một chu kỳ sóng, việc nhận diện được cổ phiếu hoặc ngành dẫn sóng sẽ mang lại hiệu suất đầu tư cao, nhưng không phải ai cũng có thể làm được, vì vậy cái quan trọng là phải có tư duy để nhận diện trước và thực hành.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *