Việc đầu tiên quan trọng trước khi làm nhà đầu tư chứng khoán, là phải định hình phong cách và tư duy đầu tư, bởi vì phong cách này sẽ gắn liền với chúng ta trong suốt quá trình đầu tư.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *