Ngành Bất Động Sản đã công bố BCTC của 1 vài doanh nghiệp tiêu biểu được quan tâm, trong đó nỗi trội nhất là kết quả kinh doanh của NLG và VHM, nhưng DIG và PDR lại tăng mạnh nhất.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *