Ngành Phân Bón và Năng Lượng trong tuần vừa rồi xuất hiện dấu hiệu tiền vào mạnh, tín hiệu này cho thấy xu hướng các ngành mới đang bắt đầu xuất hiện sau khoảng thời gian dẫn sóng của Bất Động Sản.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *