DGC là tập đoàn sản xuất Photpho Vàng lớn hàng đầu Việt Nam, trong những năm 2022 bị ảnh hưởng về lợi nhuận khi giá Photpho Vàng giảm mạnh do nhu cầu kém, mặc dù sự khó khăn vẫn còn kéo dài đến hôm nay nhưng đang bắt đầu có những tín hiệu thay đổi.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *