CTG đang nhận được sự quan tâm lớn không chỉ nhà đầu tư cá nhân, mà ngay cả khối ngoại cũng mua ròng mạnh kể từ Q4.2023 đến nay, điều đáng nói là CTG có 1 điểm nỗi bật trong BCTC Q4.2023 mà chúng ta có thể nhìn thấy thông qua báo cáo kết quả kinh doanh

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *