Trong đầu tư, chúng ta cần phải chuẩn bị trước cho những kịch bản của thị trường dù là tăng hay giảm, quan trọng nhất là chúng ta xác định được ngành và cổ phiếu đầu tư trong những chu kỳ tiếp theo.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *