1. Dòng tiền ngắn hạn (Dòng tiền ngắn hạn có tác dụng nhận diện sớm các đợt sóng mới trong một chu kỳ tăng giá, phù hợp với nhà đầu tư thích lướt sóng, ngắn hạn)

Thị trường tuần này có phiên điều chỉnh nhưng vẫn có vài cổ phiếu dẫn đầu như NAG, AGR, NBB, APS,… Tuy nhiên, những cổ phiếu này đa số đều yếu hơn so với các cổ phiếu trong cùng ngành, điều này cho thấy chu kỳ sóng nhỏ của thị trường đã tạm thời kết thúc, bởi vì các cổ phiếu leader đang vào sóng điều chỉnh chung với thị trường, nhường lại cho nhóm cổ phiếu chưa tăng.

Nhóm ngành dẫn đầu sóng tăng trong tuần này là Sản phẩm công nghiệp, ngoài ra Chứng khoánBán lẻ vẫn là những ngành được đánh giá còn mạnh trên thị trường

Nhóm cổ phiếu được Nước Ngoài mua ròng mạnh trong tuần gồm:

TOP 1: VIX

TOP 2: KBC

TOP SHS

=> Đối với nhà đầu tư lướt sóng, chờ tín hiệu các cổ phiếu có sự phục hồi mạnh hơn thị trường sau những đợt điều chỉnh như hiện tại.

2.Dòng tiền trung – dài hạn (Dòng tiền trung – dài hạn phù hợp với nhà đầu tư nắm giữ từ 6 – 12 tháng, tập trung bám theo dòng tiền Khối Ngoại)
TOP ngành được Nước Ngoài quan tâm từ tháng 12/2023 đến nay

TOP 1: Ngân hàng

TOP 2: Thép

TOP 3: Thuỷ sản

Trong đó:

Những cổ phiếu được quan tâm ở nhóm ngân hàng gồm: MSB, STB và CTG,….

Những cổ phiếu được quan tâm ở nhóm Thép gồm: HPG, HSG và VGS

Những cổ phiếu được quan tâm ở nhóm Thuỷ sản gồm: ASM

=> Đối với nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ, ít thời gian giao dịch lướt sóng, nên ưu tiên lựa chọn ngành hoặc cổ phiếu được Nước Ngoài quan tâm trong vòng 3 tháng gần nhất.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *