1. Dòng tiền ngắn hạn (Dòng tiền ngắn hạn có tác dụng nhận diện sớm các đợt sóng mới trong một chu kỳ tăng giá, phù hợp với nhà đầu tư thích lướt sóng, ngắn hạn)

Nhóm cổ phiếu dẫn đầu giai đoạn hiện tại khi thị trường đang có dấu hiệu tạo đỉnh ngắn hạn gồm: NAG, DGW, AGR, GVR, GIL,….

Ngành dẫn đầu xu hướng khi thị trường đang có dấu hiệu phân phối hiện tại bao gồm: Cao su, Dệt may, Gỗ,…

Nhóm cổ phiếu được Nước Ngoài mua ròng mạnh trong tuần

TOP 1: EIB

TOP 2: STB

TOP 3: VRE

=> Đối với nhà đầu tư lướt sóng, chờ tín hiệu các cổ phiếu có sự phục hồi mạnh hơn thị trường sau những đợt điều chỉnh như hiện tại.

2.Dòng tiền trung – dài hạn (Dòng tiền trung – dài hạn phù hợp với nhà đầu tư nắm giữ từ 6 – 12 tháng, tập trung bám theo dòng tiền Khối Ngoại)

TOP ngành được Nước Ngoài quan tâm từ tháng 12/2023 đến nay

TOP 1: Ngân hàng

TOP 2: Thép

TOP 3: Chứng khoán

Trong đó:

Ngân hàng: MSB, STB, EIB, CTG

Thép: HPG

Chứng khoán: VIX, SSI, HCM, APG

=> Đối với nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ, ít thời gian giao dịch lướt sóng, nên ưu tiên lựa chọn ngành hoặc cổ phiếu được Nước Ngoài quan tâm trong vòng 3 tháng gần nhất.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *