Dòng tiền đang tập trung ngành nào?

Nếu phân tích yếu tố tăng trưởng về giá thì Ngành đang tăng mạnh nhất là Cao su và Nhựa, nhưng 2 ngành này có tính thanh khoản không cao và số lượng cổ phiếu tăng giá không đồng đều, nên chúng ta sẽ đi sau vào phân tích ngành Ngân hàng.

Nhìn vào TOP 10 ngành Ngân Hàng vẫn đang là ngành dẫn sóng, dòng tiền đang tập trung chủ yếu vào 3 Ngân hàng là CTG, MBB và TCB khi có mức tăng giá cao nhất trong ngành.

Tuy nhiên, nhà đầu tư Nước Ngoài chỉ quan tâm nhiều nhất đến CTG còn lại dành cho VPB, STB.

Nếu anh chị nhà đầu tư muốn bám sát thị trường thì nên chọn những cổ phiếu đang có diễn biến giá tăng tốt nhất, còn nếu anh chị nhà đầu tư lựa chọn an toàn thì có thể theo dõi nhóm cổ phiếu được Nước Ngoài quan tâm nhiều hơn.

TOP Ngành được Nước Ngoài quan tâm

Nếu chúng ta quan sát về hệ thống dòng tiền Nước Ngoài đang quan tâm thì ngành Ngân hàng vẫn đang giữ vị trí dẫn đầu, sau đó là Thép và Xây dựng. Nhưng 2 ngành này hiện tại vẫn chưa thể hiện được mức độ tăng giá tốt, nếu anh chị lựa chọn ngành Thép và ngành Xây dựng thì có thể mức sinh lời sẽ chậm hơn, mặc dù vậy nhưng chu kỳ sóng tăng sẽ từ từ luân chuyển đến các nhóm ngành nhận được sự quan tâm xếp sau.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *