1. Dòng tiền ngắn hạn (Dòng tiền ngắn hạn có tác dụng nhận diện sớm các đợt sóng mới trong một chu kỳ tăng giá, phù hợp với nhà đầu tư thích lướt sóng, ngắn hạn)

Thị trường tuần này đang dẫn đầu tăng điểm bởi các cổ phiếu thuộc nhóm ngành Công nghệ và Hoá chất, trong đó nổi trội như VGI, CTR thuộc ngành công nghệ và CSV thuộc ngành Hoá chất.

Nhóm ngành dẫn đầu sóng tăng trong tuần này là Công nghệ, Hoá chất, Cao su Thuỷ sản 

Nhóm cổ phiếu được Nước Ngoài mua ròng mạnh trong tuần gồm:

TOP 1: PDR

TOP 2: VPB

TOP 3: NVL

2.Dòng tiền trung – dài hạn (Dòng tiền trung – dài hạn phù hợp với nhà đầu tư nắm giữ từ 6 – 12 tháng, tập trung bám theo dòng tiền Khối Ngoại)

TOP ngành được Nước Ngoài quan tâm trong Q1.2024

TOP 1: Ngân hàng

TOP 2: Thuỷ sản

TOP 3: Bất động sản Khu công nghiệp

Trong đó:

Ngân hàng có sự xuất hiện của MSB, STB EIB

Thuỷ sản có sự xuất hiện của ASM

Khu công nghiệp có sự xuất hiện của IDC KBC

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *