Trong Quý 3.2023 sẽ có nhiều ngành nghề đã phản ánh lên giá cổ phiếu, nhưng trong số đó vẫn còn một vài những nhóm ngành tiềm năng tăng trưởng nhưng kết quả kinh doanh vẫn chưa thể hiện trong đợt này nhưng có thể sẽ cải thiện trong cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *