FDI tháng 12 tiếp tục tăng mạnh và năm nay là năm có dòng vốn FDI tăng mạnh nhất trong 10 năm trở lại, vậy doanh nghiệp KCN nào đáng quan tâm trong sự kiện vĩ mô này?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *