Ngành Bất Động Sản là một trong những ngày có tính biến động nhạy nhất với lãi suất, đặc biệt là trên thị trường chứng khoán, nó sẽ thể hiện rõ hơn về sự kỳ vọng của dòng tiền, tuy nhiên không phải cổ phiếu nào cũng có sự kỳ vọng lớn, vậy những sự kỳ vọng ở đây là gì?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *