KBC và PVS tiếp tục bùng nổ về dòng tiền trong tuần, vẫn là những câu chuyện cũ như Lô B Ô Môn, các quỹ đất mở rộng. Ngoài ra, những yếu tố vĩ mô quan trọng cho thấy VNINDEX có thể tiếp tục tăng là gì?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *