Phiên giao dịch ngày 06 tháng 12, Khối Ngoại bán ròng 1550 tỷ đồng, việc bán ròng này ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, đặc biệt là nhỏ lẻ, vậy thì việc bán ròng này cần nhận định ra sao?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *