Kết quả kinh doanh Quý II.2023 của HT1 chỉ có lợi nhuận 58 tỷ, trong khi cùng kỳ quý trước là hơn 150 tỷ, mặc dù kết quả kém tích cực nhưng giá cổ phiếu lại phản ứng ngược, điều gì xảy ra bên trong?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *