“MARGIN CALL”

Thuật ngữ thường xuất hiện mỗi khi thị trường giảm, nhưng không phải ai cũng tránh được những đợt giảm mạnh này, vậy làm cách nào để xử lý khủng hoảng mỗi khi nó xuất hiện???

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *