Năm 2023 là năm của cuộc chiến chống lạm phát, hiện tại ngân hàng nhà nước chúng ta đang đi trước 1 bước khi đã có 3 lần hạ lãi suất điều hành kể từ tháng 3/2023, vậy câu hỏi đặt ra nếu tiếp tục hạ lãi suất thì thị trường chứng khoán sẽ phản ứng thế nào?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *