CPI giảm mạnh về mức 3.2%, mức giảm cột mốc cho thấy khả năng FED sẽ sớm hạ lãi suất trong tương lai.
Ngoài ra, Ngành Ngân hàng bao lâu này cũng đã ngũ đủ lâu, có nhiều khả năng sẽ ra sóng.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *