Trong đầu tư, “bắt đáy” luôn là thuật ngữ được nhiều nhà đầu tư quan tâm, nhưng bắt làm sao cho đúng thì chưa có ai nắm rõ được quy luật này.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *