Thị trường luôn sẽ có những phản ứng giữa các thông tin, nhưng đôi khi tin xấu ra nhưng cổ phiếu đứng im, mà tin tốt ra thì cổ phiếu giảm mạnh. Lý giải gì trong đầu tư về sự phản ứng này?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *