Trong những giai đoạn cuối 2022, khi gặp những vấn đề khó khăn về trái phiếu, cổ phiếu PDR liên tục bị bán giải chấp bởi các công ty chứng khoán, nhưng với sự gấp rút chuyển nhượng tài sản và dùng nhiều cách để xử lý các khoản nợ trái phiếu, PDR cuối cùng cũng đã có sự phục hồi mạnh mẽ và thu hút được dòng tiền đầu tư, vậy sự kỳ vọng sắp tới của PDR có còn là khoản nợ trái phiếu 1400 tỷ?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *