Trước tiên chúng ta phải tìm hiểu sự khác nhau giữa 2 lần bơm tín phiếu để hiểu được tầm ảnh hưởng của nó lên thị trường.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *