SZC có kết quả kinh doanh Quý II.2023 đột biến về lợi nhuận, nhưng những quỹ đất lại hoàn toàn còn nhiều, sự kỳ vọng ở đây là gì? Làm thế nào SZC có thể cạnh tranh lại những khu công nghiệp hưởng lợi về vị trí địa lý gần sân bay Long Thành?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *