Tập trước, chúng ta đã tìm hiểu về chuỗi giá trị ngành phân bón, tập này chúng ta sẽ tìm hiểu về các doanh nghiệp ngành Phân Bón, doanh nghiệp ngành này sẽ tương đối dễ lựa chọn, quan trọng là chúng ta hiểu mô hình giống và khác nhau giữa 2 doanh nghiệp này.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *