Khi phân tích thị trường, đừng chỉ bám vào các công cụ hay phương pháp kỹ thuật, thị trường chung thường sẽ vận hành theo các chính sách của nền kinh tế, các dòng tiền lớn cũng vậy, vì vậy chúng ta cần có cái nhìn bao quát về bối cảnh chung thay vì chỉ nhìn mỗi đồ thị giá.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *