Ngành Bất Động Sản đã ra báo cáo tài chính Q1.2024, có rất nhiều cổ phiếu tăng trưởng doanh thu tốt, tuy nhiên để lựa chọn chính xác chúng ta cần phân tích nhiều yếu tố khác thay vì chỉ Doanh thu và Lợi nhuận

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *