Hôm nay, chúng ta tiếp tục xem xét cổ phiếu có yếu tố dòng tiền đang tham gia, một vài cổ phiếu nổi bật hiện tại đáng chú ý như VIC SSI, VND và DIG cũng đang có sự góp mặt trong nhóm.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *