Thị trường lên và xuống luôn có sự luân chuyển, quan trọng nhất là nhận diện các dạng điều chỉnh của thị trường. Vậy 2 dạng phổ biến nhất là gì?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *