Xu hướng của ngành nghề thường sẽ liên quan đến dữ liệu vĩ mô, đặc biệt là ngành Sản xuất – Xuất khẩu, chúng ta phải xem kỹ những dữ liệu bên trong để xác định ngành nghề nào có sự tăng trưởng vượt trội hơn.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *