Trong tuần mới (07 – 11/08/2023) đang xuất hiện vài cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến, nhiều nhất là nhóm ngân hàng, vậy tín hiệu đó là gì?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *