Ngành xây dựng trong năm 2022 gặp nhiều khó khăn khi Bất Động Sản đóng băng, đặc biệt là nhóm xây dựng dân dụng, vậy sao cuối năm 2023, ngành này có dấu hiệu gì để vực dậy sau cơn bạo bệnh?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *