Thị trường đang có những biến số lạm phát và các thông tin tiêu cực liên quan tới VNDIRECT, vậy điều này có thật sự cần quan tâm không?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *