Thuế VAT là 1 trong những chi phí quan trọng ảnh hưởng không chỉ đến túi tiền của người dân và doanh nghiệp, mà cũng sẽ có tác động đến thị trường đầu tư, vậy yếu tố tác động đó là gì?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *