Trong tuần này, thị trường xuất hiện thêm VCG và KBC có dấu hiệu khối lượng gia tăng mạnh, đặc biệt là 2 nhóm ngành Dệt may và Cảng biển đang có sự bùng nổ về dòng tiền

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *