VIC luôn có những lần dự báo trước thị trường điều chỉnh, có thật vậy không? Ngoài ra chúng ta cùng tìm hiểu TOP 5 cổ phiếu nên có khi thị trường thật sự điều chỉnh.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *