Vingroup phát hành trái phiếu 250 triệu USD TRÁI PHIẾU, thị trường chứng khoán giảm 40 điểm, vậy bối cảnh hiện tại và sắp tới sẽ ra sao? Khi nào mới là đáy?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *