Cổ phiếu có dòng tiền trong tuần (04/09 – 08/09)

Bất động sản: VIC, NVL, DIG, DXG

Chứng khoán: SSI, VND, VIX

Ngân hàng: STB

Thép: HPG

Điện: GEX

Ngành có giá trị giao dịch lớn nhất tuần

Ngoài ra, có các nhóm ngành có dấu hiệu vào sóng trong tuần sau mà chúng ta cần lưu ý: Năng lượng, Phân bón – Hoá chất, Cảng biển, Dệt may, Thép.

Nhận định thị trường chung

Nếu chúng ta xem xét cấu trúc thị trường ở khung tuần sẽ thấy kết thúc tuần trước đóng cửa là 1 cây nến tăng rút chân vì bị bán trở lại ở những phiên cuối tuần, thể hiện áp lực chốt lời sau khi chạm vùng đỉnh ngắn hạn 1240 – 1245. Tuy nhiên, áp lực bán quanh vùng này cho thấy không quá lớn, nhiều khả năng xu hướng sẽ vẫn còn duy trì tăng trong tuần sau vì khối lượng vẫn đang vượt mạnh hơn so với mốc trung bình, dự kiến chỉ số sẽ kéo đến mốc tâm lý lớn hơn tại 1283 – 1300, vùng tâm lý này sẽ xuất hiện áp lực mạnh hơn bởi vì thời gian trước đó trong năm 2022 đã từng bị bán mạnh tại đây.

Trong tuần trước, thị trường đóng cửa là 1 cây nến tăng từ chối đà giảm trước đó và cùng với đó là sự xác nhận tạm thời việc xu hướng sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Tuy nhiên, có 1 điểm nên lưu ý là lực Bull này có khối lượng chưa thuyết phục vì còn thấp hơn so với khối lượng trung bình 5 – 10 phiên trước đó, nếu như thị trường vượt khỏi đỉnh 1240 đã tạo ra trước đó nhưng volume vẫn thấp thì đó là dấu hiệu nên cân nhắc hạ bớt tỷ trọng.

Về cấu trúc sóng vi mô (Hình dưới), sau khi hoàn thành sóng 3 mở rộng tại 1235 – 1238 mà chúng ta giả định ở bài viết trước thì đến nay giá đã hoàn thành sóng hiệu chỉnh 4 và đang trong giai đoạn hình thành đoạn sóng tăng số 5, với đoạn này thì thị trường vẫn đang tích luỹ và kiểm tra vùng cầu tại 1240. Nếu như trong tuần sau tiếp tục có lực cầu xác nhận ngay tại 1240 và bật lên thì sẽ là sự xác nhận xu hướng tăng sẽ tiếp tục tăng đến vùng đỉnh lớn 1283 – 1300.

Link bài viết trước

Dựa vào sự điều chỉnh hiện tại, chúng ta sẽ đưa ra 2 kịch bản chính hiện tại.

Kịch bản 1 (80%)Kịch bản 2 (40%)
Dự đoán: Thị trường tiếp tục hoàn thành đợt sóng tăng 5 và kéo dài lên các vùng đỉnh mới 1280 – 1300.
 
Chiến lược: Chúng ta sẽ bám theo nhóm cổ phiếu đang có dòng tiền trên thị trường hoặc nắm giữ những cổ phiếu của ngành dẫn dắt như Chứng khoán, Bất Động Sản, Ngân hàng, Bán lẻ.
Có thể bổ sung nhóm ngành mới xuất hiện sóng như Năng lượng, Hoá chất – Phân bón, Dệt may và Cảng biển.

Dự đoán: Thị trường quay đầu giảm điểm bất ngờ và thủng vùng vi phạm 1231.
 
Chiến lược: Với kịch bản này diễn ra khi và chỉ khi có những thông tin xấu ảnh hưởng đến toàn thị trường chung, với giai đoạn này thì xác suất thị trường đang trống thông tin thì chỉ những yếu tố bất ngờ mới làm thị trường giảm sâu.

Danh mục tư vấn

Tuần này đã tiến hành chốt 30% IDC, NLG và cơ cấu toàn bộ LCG

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *