Cổ phiếu có dòng tiền trong tuần (23/10 – 27/10)

Chứng khoán: SSI, VND, VIX, SHS

Bất động sản: DIG, DXG

Thép: HPG

Ngân hàng: STB

Bán lẻ: MWG

Đánh giá thị trường chung

Kết thúc tuần, thị trường đóng cửa tiếp tục là 1 cây Nến giảm cùng với khối lượng suy yếu dần, với tín hiệu này, cho thấy lực Bán của thị trường là vẫn còn, mặc dù không quá lớn nhưng có thể sẽ còn tiếp tục xu hướng giảm trong tuần sau.

Vùng hỗ trợ gần nhất của thị trường đang là điểm bắt đầu xu hướng tăng của năm 2023 (Vùng 1005 – 1037).

Diễn biến Khối ngoại trong tuần này vẫn tiếp tục duy trì Bán ròng, mặc dù có lượng giao dịch thoả thuận VHM lên đến 1700 – 1800 tỷ nhưng sau đó vẫn bị bán ngược trở ra, vì vậy nhìn về mặt tổng thể thì Nước Ngoài vẫn đang rút ròng trong giai đoạn này.

Nếu chúng ta nhìn vào cấu trúc nhỏ hơn (Hình dưới) thì sẽ thấy giá đang quay trở lại vùng cung ngắn hạn tại 1060 – 1065 trong tuần này, có thể áp lực Bán của Nhà đầu tư sẽ tiếp tục xuất hiện tại đây, thông thường khi giá chạm vào các vùng hỗ trợ trong 1 xu hướng giảm thì sự bật lại của thị trường là 1 phản ứng tự nhiên, sẽ chưa đủ dữ liệu cho thấy thị trường sẽ tạo đáy và đảo chiều.

Thị trường sẽ tạo đáy và đảo chiều nếu xảy ra 1 trong 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Giá tích luỹ đi ngang một thời gian từ 1 – 3 tuần tại 1 vùng hỗ trợ hoặc gần vùng hỗ trợ.

Trường hợp 2: Giá có sự thay đổi cấu trúc sóng nhỏ (Các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước hoặc đáy sau cao hơn đáy trước).

Khi đặt giả định ở 2 trường hợp trên thì VNINDEX vẫn chưa phù hợp với bất kì giả định nào.

Ngoài ra, nếu theo cấu trúc sóng Elliot thì thị trường sẽ thật sự đảo chiều nếu phá qua khỏi 2 điểm qua trọng, điểm bắt đầu con sóng giảm đó (Tại 1107 – 1111) hoặc 1 vùng cung lớn (Tại 1147 – 1157), đồng thời cả 2 yếu tố này thị trường chung vẫn chưa đạt điều kiện.

Chúng ta sẽ đưa ra 2 kịch bản chính cho thị trường:

Kịch bản 1 (80%) – Giảm giáKịch bản 2 (20%) – Tăng giá
Thị trường gặp áp lực Bán mạnh tại vùng 1060 – 1065.  


Chiến lược: Với giai đoạn này, khi thị trường phục hồi lên cận vùng quan trọng, việc ưu tiên là cơ cấu danh mục và đứng ngoài nếu cổ phiếu nắm giữ đang trong trạng thái âm ít < 5 – 7%. Trường hợp nếu cổ phiếu âm từ 10 – 15% có thể xem xét hạ từ 30 – 50% tỷ trọng tại vùng quan trọng.  

Lưu ý: Chiến lược này chỉ áp dụng cho nhà đầu tư theo trường phái Đánh sóng – Đầu cơ.  
Thị trường phá qua khỏi vùng đảo chiều 1107 – 1111 và quay trở lại vùng cung lớn 1147 – 1157.  

Chiến lược: Với kịch bản này xảy ra, khi thị trường quay lại mốc 1107 – 1111 sẽ là giai đoạn chúng ta có thể xem xét quay trở lại giao dịch!

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *